Klassificering af trusler som kilder til krisesituationer

Enhver virksomhed, der introducerer teknologier relateret til udsigten til en eksplosionsfare, er tvunget til at være et eksplosionsbeskyttelsesdokument. Loven kræver, og at sådant materiale skal indføres af arbejdsgiveren, f.eks. Plantedirektør, præsident, ejer af virksomheden mv.

Hallu MotionHallu Motion. Korrigerende apparat til justering af storetåen

Sikkerhedsdokumentet før afgang er beregnet efter EU-lovgivningen og interne nationale standarder. Strengt definerede regler & nbsp; Angiv, hvad der skal afsløres i dokumentet, i hvilken rækkefølge de detaljerede data skal gives til dataene.

Dokumentet er opdelt i tre dele.

Den første af dem har generel råd om eksplosionsfaren. Eksplosionsfarezonen hersker på kontoret. Afhængig af mængden og styrken af farer udarbejdes klassificering af plads i eksplosionsfarlige områder. Et kort resumé af beskyttelsesforanstaltningerne findes også på eksplosionsbeskyttelsesdokumentets hovedsider.

Den anden side af dokumentet indeholder detaljerede oplysninger om risikovurderingen og eksplosionsrisikoen. Beslutninger træffes for at forhindre eksplosionen og anbefaler grænser for beskyttelse mod skadelige virkninger af en eksplosion. Den anden del indeholder også tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Den tredje del af eksplosionsbeskyttelsesdokumentet er tilpasset råd og dokumentation. Records, certifikater, bekræftelser og teknologier fås her. Normalt defineres de i form af en ordnet liste eller erklæring uden en tilføjelse.