Hasteproverter

Brand er en stærkt destruktiv kraft. Da han finder stoffer, der er følsomme over for brænding undervejs, undergraver han dem til destruktion. En uplanlagt forbrændingsproces kan få næsten alle vores materialer - faste stoffer, væsker og gasser. I forhold til det materiale, der skal brændes, begynder andre brandbekæmpelsesmetoder at styre brande. Vandet er den største. Det kan dog ikke bruges under alle omstændigheder. Også skum eller pulvere anvendes ofte i brande.Det er mindre attraktivt at spille damp for at undertrykke ilden og reversere overførslen. Den lavere popularitet af damp kan skyldes det sidste, at det kun kan forbindes i lejligheder, der også lukkes for at slukke kun bestemte brande. Damp som brandslukningsmateriale er ikke egnet til en model til slukning af brændende skove. Det definerer ikke, at du ikke kan tage det fra, når du slukker brændende træ. Damp er en effektiv løsning, blandt andet ved brande på steder, der tørrer træ, men området af disse felter kan ikke være 500 kvadratmeter.Processen med slukning af damp indebærer at bringe den under pres i området for brand. Som følge heraf er der en fortynding af brændbare gasser, der bevæger sig i regionen, idet iltkoncentrationen også falder, hvilket igen gør det umuligt at vokse, og efter et par minutter går ilden ud. Dampen bruges ikke kun til at slukke brande af faste genstande, men også væsker og gasser. Derudover skal ilden i moderne fakta kun spredes i det lukkede område. I det åbne område mister vanddamp sin effektivitet som brandslukningsmetode.